Humanities
Meigong Xian Sheng Wan Xiang Tang Xiao Pin: Contents (Thread-bound Book Restoration), China, Ming Dynasty

Artist: JIANG Yixuan

Major: Literature Restoration

Instructor: QIU Min

Size: 25.9*16.4*1cm

Art Techniques:Paper Restoration, Dry Non-pressing Bast Paper